‘A just world, in which there is respect for human dignity and cultural diversity’.

ELSA Rotterdam

ELSA Rotterdam is opgericht op 16 mei 1990 en is één van de 8 lokale groepen van ELSA the Netherlands. ELSA Rotterdam biedt haar leden gedurende het studiejaar goed georganiseerde, maar vooral academisch inhoudelijke activiteiten aan zoals lezingen, masterclasses, bezoeken aan verschillende instanties en borrels. Ook worden er ieder jaar meerdere studiereizen georganiseerd.

Het bestuur 2017/2018 bestaat uit de volgende bestuursleden:
 
Ismael van Rees
President
 
Devika Soekhoe
Secretary General  
 
Elias Tahri
Treasurer
 
Douwe van 't Hoeft
Vice President Marketing 
 
Aziza Palte 
Vice President Academic Activities
 
Selma Mujcic
Vice President Seminars and Conferences
 
 
ELSA Rotterdam was founded on May 16, 1990 and is one of the 8 local groups of ELSA the Netherlands. ELSA Rotterdam offers its members during the academic year well-organized, but mainly academic content activities such as lectures, master classes, visits to various institutions and drinks. Also, several study trips are organized every year.
 
The board 2017/2018 consists of the following board members:
 
Ismael van Rees
President

Devika Soekhoe
Secretary General

Elias Tahri
Treasurer

Douwe van 't Hoeft
Vice President Marketing

Aziza Palte
Vice President Academic Activities

Selma Mujcic
Vice President Seminars and Conferences

 
 

Agenda

6 December:

ELSA Rotterdam borrel

20 November:

ELSA day - Trip to the International Criminal Court (ICC)

19 October:

College voor de Rechten van de Mens (CRM): een klacht over leeftijd 

4 October:

Constitutieborrel ELSA Rotterdam

13 April:

Workshop De perfecte Student-Stagair bij Ploum Lodder Princen 

19 April:

Masterclass Mediation deel 2