Functies Bestuur

President
De bezigheden van de President zijn zeer divers. Het managen van het bestuur is één van de belangrijkste taken van een President. Hij/Zij treedt op als de coördinator van al het werk dat door het bestuur wordt uitgevoerd. Dit brengt met zich mee dat de President ervoor zorg draagt dat hij/zij van alles op de hoogte is wat zich binnen het bestuur afspeelt. De President is de voorzitter van de bestuursvergaderingen, roept bestuursvergaderingen bijeen en draagt zorg voor de inhoud van de bestuursvergaderingen d.m.v. de agenda. Ook dient de President een groot verantwoordelijkheidsgevoel te bezitten en allerlei irritaties binnen het bestuur zien te kanaliseren. 

Secretary General
Als Secretary General houd je je vooral bezig met het “internal management” en ondersteunen van je bestuursgenoten. De taken van de Secretary General bestaan o.a. uit het notuleren van bestuursvergaderingen en ALV’s, het bijhouden van de administratie en het ledenbestand en het versturen van mailings. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de leden. Voor deze functie is een goede beheersing van de Nederlandse taal vereist en dient iemand zeer flexibel te zijn. Als Secretary General zorg je ervoor dat de vereniging draaiende blijft. Daarnaast ben je als Secretary General verantwoordelijk voor het Alumni-Netwerk. 

Treasurer
Als Treasurer ben je verantwoordelijk voor de verenigingsgelden. Je draagt er zorg voor dat de financiën van de studievereniging in orde zijn. Voor deze functie dien je affiniteit met cijfers te hebben en zeer nauwkeurig te werk kunnen gaan. Het is een pre als je enige kennis van boekhouding hebt. Als Treasurer dien je verantwoordelijk te werk te gaan. Ook is het belangrijk een langetermijnvisie te hebben. Als Treasurer draag je er zorg voor dat de vereniging een goed financieel bestuursjaar draait.

Vice President Marketing
Als Vice President Marketing ben je verantwoordelijk voor de promotie en marketing van ELSA Rotterdam. Hiertoe behoren activiteiten zoals flyeren, posters verspreiden, digitale media gebruiken en het maken van de Newsletter; onze nieuwsbrief. Deze taak gaat ook verder. Zo bestaat de mogelijkheid om je bezig te houden met photoshop en andere creatieve software. Ook mag je je tot zekere hoogte bezig houden met de acquisitie.  Belangrijk is dat je goed kunt omgaan met deadlines en dat je je commercieel kunt opstellen.

Vice President Academic Activities
De Vice President Academic Activities organiseert activiteiten zoals kantoorbezoeken, tentamentrainingen, workshops, borrels en de korte studiereis. Deze persoon heeft een commissie onder zich, een AA-commissie. 

Vice President Seminars & Conferences
De Vice President Seminars & Conferences organiseert lezingen, conferenties, debatten, institutionele bezoeken en vele andere juridische activiteiten zoals de jaarlijkse studiereis. Deze persoon geeft dan ook leiding aan twee commissies, namelijk een S&C commissie en een reiscommissie. Het is belangrijk dat de VP S&C met nieuwe ideeën kan komen en dat hij/zij een internationale visie bezit. Uiterst belangrijk is het hebben van een goed organisatievermogen.

Vice President Student Trainee Exchange Programme
Het Student Trainee Exchange Programme (STEP) is het internationale stageprogramma van ELSA. Als Vice President STEP houd je je bezig met het onderhouden van actuele stageplekken. Ook ben je voortdurend actief bezig met het werven van nieuwe stageplekken. Daarnaast organiseert de VP STEP samen met de STEP commissie workshops/trainingen voor studenten om zich te ontwikkelen.