Het ELSA netwerk

Historisch Overzicht

ELSA werd in 1981 naar aanleiding van het verdrag van Helsinki opgericht door rechtenstudenten uit Oostenrijk, Hongarije, Polen en West-Duitsland. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van wederzijds begrip en samenwerking tussen juristen in Europa, alsmede het stimuleren van kennis van andere Europese rechtstelsels.

Op 4 mei 1981 werd in Wenen “The European Law Students’ Association” opgericht. De oprichters waren studenten van beide kanten van het “IJzeren Gordijn”, uit Polen, Oostenrijk, Hongarije en voormalig West-Duitsland. Zij stelden zich enerzijds tot doel te werken aan wederzijds begrip en anderzijds het leggen van internationale contacten te bevorderen. ELSA is de enige vereniging van studenten ter wereld die als Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) een ‘speciale adviserende status’ t.o.v. ECOSOC (de Sociaal Economische Raad van de Verenigde Naties) heeft. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van wederzijds begrip en samenwerking tussen juristen in Europa, alsmede het stimuleren van kennis van andere Europese rechtstelsels. De visie van ELSA is: ‘a just world, in which there is respect for human dignity and cultural diversity’. De grote kracht van ELSA is haar uitgestrekte Europese netwerk. Momenteel is ELSA actief in 43 Europese landen met meer dan 200 lokale groepen. Van IJsland tot Malta en van Portugal tot Rusland. De 50.000 leden vormen samen de grootste juridische vereniging ter wereld. ELSA Rotterdam is een van de lokale groepen in Nederland.

Key areas

In de daarop volgende jaren sloten zich in sneltreinvaart nieuwe landen aan bij deze groep. De organisatie van ELSA begon gestalte te krijgen en zich te ontwikkelen in drie hoofdtakken: Seminars & Conferences, Academic Activities en het Student Trainee Exchange Programme. Het eerste congres werd al binnen een jaar na de oprichting van ELSA gehouden.

Internationaal bestuur

ELSA bleef gestaag groeien en had in het begin van de jaren ’90 al meer dan 30 lidstaten en observerende landen. Om zo’n grote organisatie te besturen en te coördineren werd in 1993 een kantoortje in Brussel gehuurd voor het Internationale Bestuur. Al in 1995 bleek dit te klein en verhuisde het bestuur naar het huidige ELSA huis. Rond die tijd deed ook het internet zijn intrede in de ELSA organisatie. Dit resulteerde in de pas kort geleden ingevoerde mogelijkheid om via de site je aanvraag voor het stage-programma (STEP) in te dienen en de open stage-plaatsen te bekijken. Ruim twintig jaar na de oprichting zijn er ELSA groepen in meer dan 200 verschillende steden verspreid over 43 landen.