Menu

Welcome

De European Law Students' Association (ELSA) is opgericht in 1981 in Wenen en is 's werelds grootste onafhankelijke juridische studentenorganisatie. ELSA is actief in 43 landen en kent wereldwijd ruim 50 000 leden en 300 lokale groepen. ELSA groepen zijn te vinden aan rechtenfaculteiten in heel Europa, van Finland tot aan Italië en van Portugal tot aan Azerbeidzjan. In Nederland bestaat ELSA uit 8 lokale ELSA groepen: ELSA Rotterdam, ELSA Amsterdam, ELSA Leiden, ELSA Tilburg, ELSA Utrecht, ELSA Nijmegen, ELSA Maastricht en ELSA Groningen. 

ELSA biedt mogelijkheden tot internationale uitwisseling, verdieping en verbreding van de juridische kennis en persoonlijke en professionele begeleiding voor rechtenstudenten. Dit gigantische netwerk onderhoudt contact met elkaar via verschillende platformen. Zo komen de lokale groepen meerdere malen per jaar op zowel nationaal niveau, bij de National Council Meetings, als op internationaal niveau, bij de International Council Meetings. Daarnaast worden er verschillende activiteiten voor studenten georganiseerd op nationaal gebied en internationaal vlak, zoals ELSA Day, de ELSA Moot Court Competition en Summer Law Schools.

De visie van ELSA is: ‘a just world, in which there is respect for human dignity and cultural diversity’.

The European Law Students' Association (ELSA) was founded in Vienna in 1981 and is the world's largest independent legal student organization. ELSA is active in 43 countries and has more than 50,000 members and 300 local groups worldwide. ELSA groups can be found at law faculties throughout Europe, from Finland to Italy and from Portugal to Azerbaijan. In the Netherlands, ELSA consists of 8 local ELSA groups: ELSA Rotterdam, ELSA Amsterdam, ELSA Leiden, ELSA Tilburg, ELSA Utrecht, ELSA Nijmegen, ELSA Maastricht and ELSA Groningen.

ELSA offers opportunities for international exchange, deepening and broadening of legal knowledge and personal and professional guidance for law students. This gigantic network maintains contact with each other through different platforms. For example, the local groups come to the International Council Meetings several times a year at the national level, at the National Council Meetings and at the international level. In addition, various activities for students are organized nationally and internationally, such as ELSA Day, the ELSA Moot Court Competition and Summer Law Schools.

The vision of ELSA is: ‘a just world, in which there is respect for human dignity and cultural diversity’.

AGENDA:

15 October 2021:

The Social Network

27 November 2019:

ELSA Day: Freedom of Expression Online

20 November 2019:

Work-Life Workshop

16 January 2019:

Moot Court Competition

28-29-30 November 2018:

ELSA Day - "Right to Education" - Book Donation Event

20 November 2018:

ICC visit with ELSA Amsterdam

15 November 2018:

Studentendag  Ministerie van Financien

7 November 2018:

Constitution Drinks