Menu

Board Member Fuctions

President

De President is verantwoordelijk voor een goed lopend bestuur dat haar taken in een optimale sfeer kan uitvoeren. Hij zit de bestuursvergadering voor, leidt de Algemene Leden Vergadering, geeft de eerste aanzet voor het beleid van het gehele bestuur en bewaakt dit gedurende het jaar. Ook  is hij het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Hij communiceert met de faculteit en vertegenwoordigt ELSA Rotterdam, onder andere in het ELSA-netwerk.
 

Secretary General

De Secretary General is als geen ander op de hoogte van alle interne en externe communicatie van ELSA Rotterdam. De Secretary General verwerkt aanmeldingen van nieuwe leden en opzeggingen. Ook het beheer van het Alumni Fonds (ELAN) behoort tot het takenpakket. Verder organiseert de Secretary General de constitutieborrel, de Actieve Ledendag en het Nieuwjaarsdiner.
 

Treasurer

De Treasurer is verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting en het goedkeuren van de begrotingen voor verschillende activiteiten en reizen. Het innen van de machtigingen van het ELSA lidmaatschap, het afkeuren of goedkeuren van uitgaven en het beheer over de bankrekeningen gaat via de Treasurer. Daarnaast werft de Treasurer sponsoring voor de vereniging.
 

Vice President for Marketing

De VP Marketing heeft als hoofddoel het bekendmaken van de activiteiten onder de leden en niet-leden van ELSA Rotterdam. Promoten gebeurt onder meer via posters en flyers, en het versturen van de maandelijkse ledenmail. De VP Marketing is ook verantwoordelijk voor de ledenwerving en het beheer van de website.
 

Vice President for Academic Activities

De Vice-President for Academic Activities organiseert academische activiteiten gedurende het jaar. Je moet hierbij denken aan kantoorbezoeken en workshops etc. 
 

Vice President for Seminars & Conferences

De VP S&C organiseert colleges, conferenties, debatten en andere activiteiten gerelateerd aan rechten. Daarnaast is deze persoon ook verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse studie reis. 
 

Vice President for Student Trainee Exchange Program (STEP)

De VP Step organiseert verschillende activiteiten voor internationale studenten. De VP STEP is ook de bemiddelingspersoon voor buitenlandse studenten die hier stage willen lopen en omgekeerd.

AGENDA:

27 November 2019:

ELSA Day: Freedom of Expression Online

20 November 2019:

Work-Life Workshop

16 January 2019:

Moot Court Competition

28-29-30 November 2018:

ELSA Day - "Right to Education" - Book Donation Event

20 November 2018:

ICC visit with ELSA Amsterdam

15 November 2018:

Studentendag  Ministerie van Financien

7 November 2018:

Constitution Drinks